Pradinis
puslapis
Paslaugos
ir prekės
Ką galime
įrėminti?
Kainos Rėmų
dydžiai
Esame
profesionalai
Skubūs
užsakymai
Paveikslų
reprodukcijos
Kontaktai
ir žemėlapis

TURINTIEMS MenoPortas.lt ČEKĮ
SVEIKINAME !!!
TURITE PUIKIĄ PROGĄ ĮSIGYTI MŪSŲ TEIKIAMŲ
PASLAUGŲ AR PREKIŲ VISIŠKAI NEMOKAMAI!*
UŽSUKITE PAS MUS IR ĮSITIKINKITE.
LAUKIAM J Ū S Ų !

*ČEKIO PANAUDOJIMO SĄLYGOS:
BET KURIS ASMUO TURINTIS WWW.MENOPORTAS.LT ČEKĮ, APSILANKĘS MŪSŲ PARDUOTUVĖJE, ESANČIOJE ADRESU: M.DAUKŠOS 11, LT-44280 KAUNAS, UŽ ČEKYJE NURODYTĄ SUMĄ GALI ĮSIGYTI BET KURIĄ V I E N Ą PREKĘ AR VIENĄ PASLAUGĄ.

ČEKĮ GALIMA PANAUDOTI TIK IKI DATOS, NURODYTOS ANT ČEKIO.
TAS PATS ASMUO GALI PANAUDOTI TIK VIENĄ ČEKĮ IR TIK VIENĄ KARTĄ. JEIGU PREKĖS AR PASLAUGOS VERTĖ YRA DIDESNĖ, NEI NURODYTA ČEKYJE, SKIRTUMAS GALI BŪTI APMOKĖTAS PAPILDOMAI GRYNAISIAIS. JEIGU PREKĖS AR PASLAUGOS VERTĖ YRA MAŽESNĖ, NEI NURODYTA ČEKYJE, TAI LIKUSI VERTĖS DALIS NĖRA GRĄŽINAMA PINIGAIS IR NEGALI BŪTI PANAUDOTA KITOMS PREKĖMS AR PASLAUGOMS ĮSIGYTI. PREKĖS ĮSIGYTOS UŽ ŠĮ ČEKĮ NĖRA KEIČIAMOS IR (AR) GRĄŽINAMOS.

PANAUDODAMAS ČEKĮ ASMUO SUTINKA SU ŠIOMIS ČEKIO PANAUDOJIMO SĄLYGOMIS IR IDENTIFIKUOJA SAVE NURODYDAMAS SAVO VARDĄ, TELEFONO NUMERĮ IR ELEKTRONINĮ PAŠTO ADRESĄ, KURIUO SUTINKA ATEITYJE GAUTI INFORMACIJĄ APIE MŪSŲ TEIKIAMAS PREKES IR PASLAUGAS.
ČEKIS NEGALI BŪTI PERKAMAS AR PARDUODAMAS.
ČEKIS NĖRA ADEKVATI ATSISKAITYMO PRIEMONĖ KITIEMS ĮPRASTIEMS ATSISKAITYMO BŪDAMS KAIP GRYNIEJI PINIGAI, MOKĖJIMO KORTELĖS AR BANKINIS PAVEDIMAS. TAI RINKODARINĖ PRIEMONĖ, KURIA SIEKAMA SUPAŽINDINTI PIRKĖJUS SU MŪSŲ TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS IR PREKĖMIS. KILUS ABEJONIŲ DĖL ASMENS NORINČIO PANAUDOTI AR JAU PANAUDOJUSIO ČEKĮ SĄŽININGO ELGESIO, GALIME VIENAŠALIŠKAI NUTRAUKTI SAVO ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMĄ.
ČEKIO PANAUDOJIMO SĄLYGOS GALI BŪTI KEIČIAMOS BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO.